707

Khiem Le

Host of:

Contact:

Chương Trình phát thanh Việt ngữ đến với quí vị thính giả vào tối Chủ Nhật hằng tuần từ 8pm cho đến 9pm trên làn sóng của đài KFAI 90.3 FM Minneapolis và 106.7 FM St. Paul, cùng lúc trên mạng internet qua địa chỉ www.kfai.org

Ban Việt Ngữ VMNR đang cần nhiều thiện nguyện viên đểcùng với chúng tôi làm các buổi phát thanh mỗi tuần một lần. Nếu bạn biết đọc tiếng Việt, chúng tôi cần bạn giúp đọc tin tức. Tham gia VMNR, xin liên lạc với anh Lê Quan Khiêm tại số (952) 200-7440 hoặc qua email: [email protected]

JOIN KFAI!

Your support makes all the difference.

DONATE