8/11/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Diễm Sương & Hương Giang - Vắng Bóng Người Yêu
Album: TOP HITS 55; Label: Thuý Nga
Nguyễn Hưng - Bánh Xe Lãng Tử
Album: TOP HITS 55; Label: Thuý Nga
Hợp Ca - Ô Mê Ly
Album: TOP HITS 56; Label: Thuý Nga
Ý Lan - Mùa Thu Paris (Nhạc: Phạm Duy)
Album: TOP HITS 56; Label: THÚY NGA
Don Hồ - Xa Em Kỷ Niệm
Album: TOP HITS 55; Label: THÚY NGA
Đinh Bảo - Cô Láng Giềng (Nhạc: Hoàng Quý)
Album: TOP HITS 56; Label: THÚY NGA
Thanh Hà - Dáng Xưa Về Đâu (Nhạc: Ngọc Trọng)
Album: TOP HITS 56; Label: THÚY NGA
Air Date: 
August 11, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives