7/28/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Thu Phương - Bài Thơ Không Đoạn Kết
Album: TOP HITS 46; Label: Thuý Nga
Hợp Ca - Đoàn Người Lữ Thứ
Album: TOP HITS 46; Label: Thuý Nga
Như Loan & Diễm Sương - Yêu (Nhạc: Văn Phụng)
Album: TOP HITS 48; Label: Thuý Nga
Air Date: 
July 28, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives