7/21/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Hồ Lệ Thu - Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi
Album: TOP HITS 45; Label: Thuý Nga
Hồ Lệ Thu - Chén Đắng
Album: TOP HITS 48; Label: Thuý Nga
Air Date: 
July 21, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives