7/7/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Hồ Lệ Thu - Thương Đời Hoa (Nhạc: Lê Đình)
Album: CHÂN DUNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM; Label: THÚY NGA
Trần Thái Hòa - Cô Hàng Nước (Nhạc: Vũ Minh)
Album: CHÂN DUNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM; Label: THÚY NGA
Air Date: 
July 7, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives