5/20/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Việt Khang - Anh Là Ai (Nhạc: Việt Khang)
Album: Tuổi Trẻ Yêu Nước; Label: Tuổi Trẻ Yêu Nước
Mai Thiên Vân - Đèn Khuya (Nhạc: Lam Phương)
Album: ĐÈN KHUYA; Label: Thúy Nga
Cẩm Ly, Đan Trường & Quang Linh - Liên Khúc: Chuyện 3 Người (Nhạc: Trần Thiện Thanh, Huỳnh Anh)
Album: CHIỀU CUỐI TUẦN; Label: KIM LỢI
Air Date: 
May 20, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives