5/6/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC - Đồng Bào Và Đồng Chí (Nhạc: Việt Oan)
Album: TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC; Label: TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC
Thủy Tiên & Richard Fuller - Ca Dao Mẹ (Nhạc: Trịnh Công Sơn)
Album: NGỌC TRONG TIM 2; Label: Thúy Nga
Kim Tước - Giấc Mơ Hồi Hương (Nhạc: Vũ Thành)
Album: HÙNG CA VIỆT NAM; Label: MAI KHANH NGOC PRODUCTION
Air Date: 
May 6, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives