4/29/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Diễm Liên & Ca Đoàn Ngàn Khơi - Bạch Đằng Giang (Nhạc: Lưu Hữu Phước)
Album: HÙNG CA SỬ VIỆT; Label: Asia Entertainment
Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc, Ngọc Đan Thanh & Việt Dzũng - Thề Không Hề Phản Bội Quê Hương (Nhạc và lời: Cục Chính Huấn)
Album: HÙNG CA SỬ VIỆT; Label: Asia Entertainment
Quốc Khanh & Đan Nguyên - Trên Đầu Súng (Nhạc: Anh Việt Thu)
Album: HÙNG CA SỬ VIỆT; Label: Asia Entertainment
TUỔI TRẺ VIỆT NAM - Bữa Cơm Tù (Nhạc và Lời: Quốc Nội)
Album: TUỔI TRẺ VIỆT NAM; Label: TUỔI TRẺ VIỆT NAM
TUỔI TRẺ VIỆT NAM - Đánh Đuổi Cộng Nô (Nhạc và lời: Việt Oan)
Album: TUỔI TRẺ VIỆT NAM; Label: TUỔI TRẺ VIỆT NAM
TUỔI TRẺ VIỆT NAM - Đồng Bào Và Đồng Chí (Việt Oan)
Album: TUỔI TRẺ VIỆT NAM; Label: TUỔI TRẺ VIỆT NAM
Sơn Ca, Băng Châu & Phương Hồng Quế - Sài Gòn (Nhạc và lời: Y Vân)
Album: SÀI GÒN KỶ NIỆM; Label: Asia Entertainment
Đan Nguyên - Sài Gòn Kỷ Niệm (Nhạc: Anh Bằng)
Album: SÀI GÒN KỶ NIỆM; Label: Asia Entertainment
Hồ Hoàng Yến & All Singer - Sài Gòn Ơi! Vĩnh Biệt (Nhạc và lời: Nam Lộc)
Album: SÀI GÒN VỀ MIỀN DĨ VÃNG; Label: Asia Entertainment
Y Phương - Mời Em Về (Nhạc: Việt Dzũng)
Album: SÀI GÒN VỀ MIỀN DĨ VÃNG; Label: Asia Entertainment
Khánh Ly, Thế Sơn & Trần Thái Hòa - Xin Đời Một Nụ Cười (Nhạc: Nam Lộc)
Album: 30 Năm Viễn Xứ; Label: Thúy Nga
Thế Sơn - Người Di Tản Buồn (Nhạc: Nam Lộc)
Album: 30 Năm Viễn Xứ; Label: Thúy Nga
Air Date: 
April 29, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives