4/22/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Quốc Khanh & Đan Nguyên - Trên Đầu Súng (Nhạc: Anh Việt Thu)
Album: NHỚ MẸ; Label: Asia Entertainment
Mai Thiên Vân - Đàn Tôi Yêu Một Tiếng Ca (Nhạc: Hoàng Lan)
Album: BAO GIỜ EM LẤY CHỒNG; Label: Thúy Nga
Mai Thiên Vân & Quang Lê - Ngày Xưa Anh Nói (Nhạc: Thúc Đăng & Thanh Tuyền)
Album: BAO GIỜ EM LẤY CHỒNG; Label: Thúy Nga
Mai Thiên Vân - Tâm Sự Ngày Chúa Nhật (Nhạc: Lê Đình)
Album: BAO GIỜ EM LẤY CHỒNG; Label: Thúy Nga
Marie Minh-Hien Tran - Health program Cordinator at Vietnamese Social Services
Topics: Colon Cancer
Air Date: 
April 22, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives