4/15/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Thủy Tiên & Richard Fuller - Ca Dao Mẹ (Nhạc: Trịnh Công Sơn)
Album: Ngọc Trong Tim 2; Label: Thúy Nga
Nguyễn Đức Anh - Bạn Tôi (Nhạc: Hà Chương)
Album: Ngọc Trong Tim 1; Label: Thúy Nga
Nguyễn Đức Đạt - Thu Hát Cho Người (Nhạc: Nguyễn Đức Đạt)
Album: GÃ ĐIÊN TRÊN ĐỒI HOANG; Label: ONEPLANET PRODUCTION
Nguy?n ??c ??t - Classical Guitarist
Topics: Mother Day
Thành L? - Disability artist
Topics: Mother Day
Air Date: 
April 15, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives