4/8/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Như Quỳnh & Mạnh Quỳnh - LK Phượng Buồn (Nhạc: Thanh Sơn, Lời: Thanh Vũ)
Album: PHƯỢNG BUỒN; Label: Thúy Nga
Băng Tâm - Nỗi Buồn Hoa Phượng (Nhạc: Thanh Sơn)
Album: SAIGON KỶ NIỆM; Label: Asia Entertainment
Như Quỳnh - Trả Lại Thời Gian (Nhạc: Thanh Sơn)
Album: NẾU ĐỜI KHÔNG CÓ ANH; Label: Thúy Nga
Quốc Khanh & Đan Nguyên - Trên Đầu Súng (Nhạc: Anh Việt Thu)
Album: NHỚ MẸ; Label: Asia Entertainment
Mai Thiên Vân & Quang Lê - Ngày Xưa Anh Nói (Nhạc: Thúc Đăng & Thanh Tuyền)
Album: PHƯỢNG BUỒN; Label: Thúy Nga
Mai Thiên Vân - Chiều Làng Em (Nhạc: Trúc Phương)
Album: PHƯỢNG BUỒN; Label: Thúy Nga
Quang Lê & Nguyên Lê - Liên Khúc: Mưa Nữa Đêm (Nhạc: Trúc Phương)
Album: AI CHO TÔI TÌNH YÊU; Label: Thúy Nga
Quốc Khanh & Đan Nguyên - Say (Nhạc: Giao Tiên & Y Vũ)
Album: NHỚ MẸ; Label: Asia Entertainment
Air Date: 
April 8, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives