3/25/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Việt Khang - Việt Nam Tôi Đâu (Nhạc: Việt Khang)
Album: Unknown; Label: Unknown
Như Quỳnh, Minh Tuyết, Tóc Tiên & Kỳ Phương Uyên - Gọi Tên Ngày Mới (Nhạc: Võ Hoài Phúc)
Album: TOP HITS 50; Label: Thúy Nga
Minh Tuyết - Giới Hạn Cuối (Nhạc: Phúc Trường)
Album: TOP HITS 50; Label: Thúy Nga
Thế Sơn & Thanh Hà - Tình Đầu Tình Cuối (Nhạc: Trần Thiện Thanh)
Album: TOP HITS 49; Label: Thúy Nga
Lam Anh & Bằng Kiều - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (Nhạc: Tiến Minh)
Album: TOP HITS 50; Label: Thúy Nga
Khánh Hà & Elvis Phương - Liên Khúc Nhạc Pháp
Album: TOP HITS 49; Label: Thúy Nga
Air Date: 
March 25, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives