3/18/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Việt Khang - Anh Là Ai (Nhạc: Việt Khang)
Album: Unknown; Label: Unknown
Nguyễn Hồng Nhung, Diễm Liên & Ca Đoàn Ngàn Khơi - Bạch Đằng Giang (Nhạc: Lưu Hữu Phước)
Album: HÙNG CA SỬ VIỆT; Label: Asia Entertainment
Trần Thái Hòa - Cô Hàng Nước (Nhạc: Vũ Minh)
Album: NHẠC VÀNG CHỌN LỌC; Label: Thúy Nga
Nguyễn Hồng Nhung - Hoài Cảm (Nhạc: Cung Tiến)
Album: DƯỜNG NHƯ; Label: Asia Entertainment
Hoàng Bách - Bây Giờ Tháng Mấy (Nhạc: Từ Công Phụng)
Album: THOÁNG MÂY BAY; Label: MUSIC FACES
Ngọc Liên - Về Lại Phố Xưa (Nhạc: Phú Quang)
Album: TOP HITS 49; Label: Thúy Nga
Diễm Liên - Chấp Nhận (Nhạc: Anh Bằng)
Album: THE BEST OF DIỄM LIÊN; Label: Asia Entertainment
Kelly Nguy?n - Yoga teacher
Topics: Benefits from practicing yoga
Air Date: 
March 18, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives