6/1/2014 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Đoàn Phi - Medley Anh Đâu Em Đó
Album: Duyên Tình; Label: ASIA
Hoàng Bách - Bây Giờ Tháng Mấy
Album: Thoáng Mây Bay; Label: MUSIC FACES
Quốc Khanh & Hà Thanh Xuân - Duyên Tình
Album: Duyên Tình; Label: ASIA
Quỳnh Vi & Trần Thái Hoà - Bảy Ngày Đợi Mong
Album: TOP HITS 58; Label: Thuý Nga
Minh Tuyết & Bằng Kiều - Lâu Đài Tình Ái
Album: Lâu Đài Tình Ái; Label: Thuý Nga
Nguyễn Hồng Nhung - Bài Không Tên Số 8
Album: Mơ Về Anh; Label: ASIA
Air Date: 
June 1, 2014

Vietnam-Minnesota Radio Archives