5/4/2014 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Khánh Ly - Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên (Nhạc: Trịnh Công Sơn)
Album: NHƯ MỘT VẾT THƯƠNG; Label: KHANH LY PRODUCTION
Khánh Ly - Hạ Trắng (Nhạc: Trịnh Công Sơn)
Album: HẠ TRẮNG; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Hợp Ca Sài Gòn & Ca Đoàn Ngàn Khơi - Tình Ca Cho Nguyễn Thị Sài Gòn
Album: QUÂN LỆNH CUỐI CÙNG; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Quốc Khanh - Một Chúc Quà Cho Quê Hương
Album: QUÂN LỆNH CUỐI CÙNG; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Khánh Ly, Thế Sơn & Trần Thái Hòa - Xin Đời Một Nụ Cười (Nhạc: Nam Lộc)
Album: NHỮNG CA KHÚC CỦA NAM LỘC; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Thiên Kim - Mời Em Về
Album: QUÂN LỆNH CUỐI CÙNG; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Hợp Ca ASIA & Ca Đoàn Ngàn Khơi - Hát Cho Sài Gòn Quật Khởi
Album: NHỮNG ĐỨA CON CỦA MẸ; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Air Date: 
May 4, 2014

Vietnam-Minnesota Radio Archives