4/20/2014 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Khánh Ly - Huế - Sài Gòn - Hà Nội
Album: Tình Khúc Da Vàng; Label: KHÁNH LÝ PRODUCTION
Khánh Ly - Gia Tài Cúa Mẹ
Album: Tình Khúc Da Vàng; Label: KHÁNH LÝ PRODUCTION
Khánh Ly - Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui
Album: Như Một Vết Thương; Label: KHÁNH LÝ PRODUCTION
Đoàn Phi - Yêu Nhau Trên Biển
Album: Mùa Hè Tình Yêu; Label: ASIA
Quốc Khanh - Living La Vida Loca
Album: Mùa Hè Tình Yêu; Label: ASIA
Thu Minh - Ngày Của Tôi
Album: Thiên Đường; Label: VIẾT TÂN STUDIO
Air Date: 
April 20, 2014

Vietnam-Minnesota Radio Archives