3/16/2014 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Ngọc Huyền & Nhật Tâm - Duyên Quê (Nhạc: Hoàng Thi Thơ)
Album: NHỚ NGƯỜI YÊU; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Lệ Quyên - Chân Tình (Nhạc:Trần Lê Quỳnh)
Album: ACOUSTIC; Label: VIET TAN
Hà Thanh Xuân & Đan Nguyên - Tạ Từ Trong Đêm (Nhạc: Trần Thiện Thanh)
Album: NHỚ NGƯỜI YÊU; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Lệ Quyên - Nếu Xa Nhau (Nhạc: Đức Huy)
Album: ACOUSTIC; Label: ACOUSTIC
Lệ Quyên - Tinh Khôi Một Ngày (Nhạc: Lê Thanh Long)
Album: ACOUSTIC; Label: ACOUSTIC
Air Date: 
March 16, 2014

Vietnam-Minnesota Radio Archives