3/9/2014 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Mai Thanh Sơn & Nguyễn Hồng Nhung - Lời Cuối Cho Em (Nhạc: Nguyễn Vũ)
Album: HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Trọng Bắc - Trong Mắt Em
Album: DẤU MƯA; Label: TUAN TRINH PRODUCTION
Dung Phạm - Health Program Coordinator @ Vietnam Social Services
Topics: Teeth Health
Đức Nguyễn - Family Doctor From Texas
Topics: Teeth Health
Air Date: 
March 9, 2014

Vietnam-Minnesota Radio Archives