2/23/2014 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Elvis Phương & Họa Mi - LK: Lam Phương
Album: TOP HITS 60; Label: THÚY NGA
Trần Thái Hòa - Cô Hàng Nước (Nhạc: Vũ Minh)
Album: CHÂN DUNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM; Label: THÚY NGA
Khánh Hà & Tuấn Ngọc - LK Swing - Bây Giờ Tháng Mấy
Album: TOP HITS 60; Label: THÚY NGA
Thế Sơn & Hương Giang - Mùa Đông Của Anh (Nhạc: Trần Thiện Thanh)
Album: NHƯ CHIẾC QUE DIÊM; Label: THÚY NGA
Ý Lan - Người Em Sầu Mộng (Nhạc: Y Vân)
Album: TOP HITS 54; Label: THÚY NGA
Kasim - Bài Cuối Cho Người Tình (Nhạc: Nguyễn Vũ)
Album: BÀI CUỐI CHO NGƯỜI TÌNH; Label: BẾN THÀNH
Air Date: 
February 23, 2014

Vietnam-Minnesota Radio Archives