2/16/2014 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Lê Anh Quân - Nếu Như Ngày Đó (Nhạc: Hoàng Nhã)
Album: Nuối Tiếc; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Lê Anh Quân - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (Nhạc: Tiến Minh)
Album: Nuối Tiếc; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Thu Phương - Hà Nội Mười Hai Mùa Hoa (Nhạc: Giáng Son)
Album: TOP HITS 62; Label: THUÝ NGA
Sophia Terazawa - Artist and creative writer
Topics: Memorial video about healing, celebrating, and remembering your heritage - MPLSMEMORIAL.COM
Dylan Lowry - Artist in documentary and experimental film
Topics: Memorial video about healing, celebrating, and remembering your heritage - MPLSMEMORIAL.COM
Air Date: 
February 16, 2014

Vietnam-Minnesota Radio Archives