1/5/2014 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Quang Lê - Xuân Này Con Không Về
Album: Bến Xuân; Label: THUÝ NGA
Hà Thanh - Hoa Xuân
Album: Bến Xuân; Label: THUÝ NGA
Diễm Liên - Xuân Vui Ca
Album: Ngày Nào Em Đi Lấy Chồng; Label: ASIA
Ngọc Anh - Xuân Với Đời Sống Mới
Album: Xuân Với Đời Sống Mới; Label: THUÝ NGA
Thiên Kim - Mộng Ban Đầu
Album: Ngày Nào Em Đi Lấy Chồng; Label: ASIA
Tú Quyên, Hương Giang, Diễm Sương - Quê Tôi
Album: Mộng Chiều Xuân; Label: THUÝ NGA
Khánh Hà - Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa
Album: Mộng Chiều Xuân; Label: THUÝ NGA
Dương Triệu Vũ - Bên Em Mùa Xuân
Album: Chúc Xuân; Label: TIẾNG HÁT VIỆT
Air Date: 
January 5, 2014

Vietnam-Minnesota Radio Archives