12/22/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Elvis Phương - Bài Thánh Ca Buồn
Album: Huyền Thoại Người Con Gái; Label: Thuý Nga
Hoạ Mi - Jingle Bell
Album: Ông Noel Dễ Thương; Label: Saigon Vafaco
Hoạ Mi - Rudolf The Rednosereindeer
Album: Ông Noel Dễ Thương; Label: Saigon Vafaco
Air Date: 
December 22, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives