12/8/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Cardin & Thùy Hương - Feliz Navidad
Album: GIÁNG SINH HỌP MẶT; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Mai Thanh Sơn - Bài Thánh Ca Buồn
Album: GIÁNG SINH HỌP MẶT; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Quốc Khanh, Đoàn Phi & Mai Thanh Sơn - LK Mùa Đông Của Anh
Album: MÀU XANH NOEL; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Diễm Liên - Một Ngày Mùa Đông
Album: MÀU XANH NOEL; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Mạnh Đình & Như Quỳnh - Hai Mùa Noel
Album: MERRY CHRISTMAS; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Hồ Lệ Thu - Giáng Sinh Kỷ Niệm
Album: NHỚ GIÁNG SINH XƯA; Label: THÚY NGA
Hồ Lệ Thu - Dư Âm Mùa Giáng Sinh
Album: NHỚ GIÁNG SINH XƯA; Label: THÚY NGA
Air Date: 
December 8, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives