11/24/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Ánh Minh & Mai Thanh Sơn - Mùa Đông Yêu Thương
Album: MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG; Label: ASIA
Quốc Khanh & Thiên Kim - Lâu Đài Tình Ái
Album: XA VẮNG; Label: ASIA
Nguyên Khang & Diễm Liên - Trời Chưa Muốn Sáng
Album: RONG RÊU; Label: ASIA
Air Date: 
November 24, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives