11/17/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Hồ Trung Dũng - Gõ Cửa Thiên Đường
Album: GÕ CỬA THIÊN ĐƯỜNG; Label: Viết Tân
Thanh Hà & Roland - Nếu Xa Nhau
Album: MONG MANH TÌNH VỀ; Label: Thuý Nga
Như Loan & Nguyễn Hưng - Liên Khúc 60 Năm Cuộc Đời
Album: TOP HITS 57; Label: Thuý Nga
Air Date: 
November 17, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives