10/20/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Đoàn Phi - Medley Anh Đâu Em Đó
Album: DUYÊN TÌNH; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Như Loan & Nguyễn Hưng - LK 60 Năm Cuộc Đời
Album: TOP HITS 57; Label: THÚY NGA
Đan Nguyên - Thúy Đã Đi Rồi
Album: DUYÊN TÌNH; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Quốc Khanh & Ngọc Anh Vi - Medley 20 - 40
Album: DUYÊN TÌNH; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Thu Phương - Ngàn Thu Áo Tím (Nhạc: Hoàng Trọng)
Album: EM RA ĐI MÙA THU; Label: THÚY NGA
Tuấn Ngọc & Thái Hiền - Mùa Thu Mây Ngàn (Nhạc: Từ Công Phụng)
Album: TÌNH KHÚC TỪ CÔNG PHỤNG; Label: THÚY NGA
Air Date: 
October 20, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives