10/6/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Nguyễn Hưng - Bánh Xe Lãng Tử
Album: TOP HITS 55; Label: Thuý Nga
Lam Anh - Ước Muốn Lặng Thầm
Album: TOP HITS 55; Label: Thuý Nga
Trần Thái Hoà - Đôi Mắt Người Sơn Tây
Album: TOP HITS 56; Label: Thuý Nga
Ý Lan - Mùa Thu Paris
Album: TOP HITS 56; Label: Thuý Nga
Air Date: 
October 6, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives