9/29/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Hợp Ca ASIA - Ô Mê Ly (Nhạc: Văn Phụng)
Album: TOP HITS 56; Label: THÚY NGA PRODUCTION
Ngọc Anh - Cảm Ơn Người Tình (Nhạc: Lam Phương)
Album: TOP HITS 56; Label: THÚY NGA PRODUCTION
Ý Lan - Mùa Thu Paris (Nhạc: Phạm Duy)
Album: TOP HITS 56; Label: THÚY NGA PRODUCTION
Dr. Nguyễn Ý Đức - Vietnamese Social Services Board of Director
Topics: Flu Vacination
Dung Phạm - Health Program coordinator of Vietnamese Socail Services
Topics: Flu Vacination
Air Date: 
September 29, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives