9/15/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Hợp Ca Thúy Nga - Ô Mê Ly (Nhạc: Văn Phụng)
Album: TOP HITS 56; Label: THÚY NGA
Ngọc Liên - Về Lại Phố Xưa (Nhạc: Phú Quang)
Album: TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI; Label: THÚY NGA
Air Date: 
September 15, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives