9/1/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Quốc Khanh - Liên Khúc Phượng Hoàng
Album: Tình Yêu Sẽ Sống Mãi; Label: ASIA
Hợp Ca - Ô Mê Ly
Album: TOP HITS 56; Label: Thuý Nga
Quốc Khanh & Đoàn Phi - Định Nghĩa Tình Yêu
Album: Tình Yêu Sẽ Sống Mãi; Label: ASIA
Thế Sơn - 20 Năm Bến Lạ
Album: TOP HITS 56; Label: Thuý Nga
Air Date: 
September 1, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives