8/25/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Thanh Hà - Dáng Xưa Về Đâu (Nhạc: Ngọc Trọng)
Album: TOP HITS 56; Label: THÚY NGA
Quốc Khanh - Cây Đàn Bỏ Quên (Nhạc: Phạm Duy)
Album: TÌNH YÊU SẼ SỐNG MÃI; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Ý Lan - Mùa Thu Paris (Nhạc: Phạm Duy)
Album: TOP HITS 56; Label: THÚY NGA
Quốc Khanh - Bạn Thân (Nhạc: Việt Khang)
Album: TÌNH YÊU SẼ SỐNG MÃI; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Air Date: 
August 25, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives