8/18/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Quốc Khanh - L/K: Phượng Hoàng
Album: Tình Yêu Sẽ Sống Mãi; Label: ASIA
Mai Thanh Sơn & Quốc Khanh - Khoảnh Khắc
Album: Tình Yêu Sẽ Sống Mãi; Label: ASIA
Diễm Sương & Hương Giang - Vắng Bóng Người Yêu
Album: TOP HITS 55; Label: Thuý Nga
Quốc Khanh - Bạn Thân
Album: Tình Yêu Sẽ Sống Mãi; Label: ASIA
Lam Anh - Ước Muốn Lặng Thầm
Album: TOP HITS 55; Label: Thuý Nga
Air Date: 
August 18, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives