4/28/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Quốc Khanh & Đan Nguyên - Trên Đầu Súng (Nhạc: Anh Việt Thu)
Album: Hùng Ca Sử Việt; Label: ASIA
Đan Nguyên - Sài Gòn Kỷ Niệm (Anh Bằng)
Album: Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng; Label: ASIA
Hồ Hoàng Yến & Hợp Ca ASIA - Sài Gòn Ơi, Vĩnh Biệt (Nhạc: Nam Lộc)
Album: Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng; Label: ASIA
Mai Thanh Sơn - Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi (Anh Bằng)
Album: Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng; Label: ASIA
Đoàn Phi & Ánh Minh - Tình Ca Người Đi Biển
Album: Tình Ca Người Đi Biển; Label: ASIA
Khánh Ly, Thế Sơn & Trần Thái Hoà - Xin Đời Một Nụ Cười (Nam Lộc)
Album: 30 Năm Viễn Xứ; Label: THUÝ NGA
Lê Tâm - Nhớ Sài Gòn (Anh Bằng)
Album: Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi ; Label: ASIA
Air Date: 
April 28, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives