4/7/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Mai Tiến Dũng - 60 Năm Cuộc Đời (Nhạc và Lời: Y Vân)
Album: DANCING ALL NIGHT; Label: THÚY NGA
Hương Thủy - Quizás
Album: DANCING ALL NIGHT; Label: THÚY NGA
Ánh Minh & Justin - Chủ Nhật Này Trẩm Nhớ Ái Khanh Không? (Nhạc và Lời: Trần Thiện Thanh)
Album: BẮC ĐẨU; Label: ASIAN ENTERTAINMENT
Thanh Trúc & Mai Tiến Dũng - Lời Cho Người Yêu Nhỏ (Nhạc và Lời: Trần Thiện Thanh)
Album: BẮC ĐẨU; Label: ASIAN ENTERTAINMENT
Ánh Minh & Đoàn Phi - Lính Dù Lên Điểm (Nhạc và Lời: Vũ Chương)
Album: ÁO ANH SỨT CHỈ ĐƯỜNG TÀ; Label: ASIAN ENTERTAINMENT
Quốc Khanh - Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà (Nhạc: Phạm Duy, Thơ: Hửu Loan)
Album: ÁO ANH SỨT CHỈ ĐƯỜNG TÀ; Label: ASIAN ENTERTAINMENT
Hùng Cường & Đoàn Phi - Sầu Đông (Nhạc: Khánh Băng)
Album: SẦU ĐÔNG; Label: ASIAN ENTERTAINMENT
Elvis Phương - Em Có Biết (Nhạc Pháp)
Album: KHI TA YÊU NHAU; Label: THÚY NGA
Air Date: 
April 7, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives