3/24/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Nguyễn Hồng Nhung - Giá Băng (Nhạc: Tuấn Nghỉa)
Album: DANCE; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Lương Tùng Quang & Ánh Minh - Dối Trá (Nhạc: Lương Bằng Quang)
Album: TOP HITS 53; Label: THÚY NGA
Mai Tiến Dũng & Hương Giang - Anh Đừng Đi (Nhạc: Hoài An)
Album: TOP HITS 53; Label: THÚY NGA
Ý Lan - Người Em Sầu Mộng
Album: TOP HITS 54; Label: THÚY NGA
Mỹ Tâm - Quê Hương Tuổi Thơ Tôi
Album: MELODIES OF TIME; Label: MTENTERTAINMENT
Mỹ Tâm - Những Bước Chân Âm Thầm
Album: MELODIES OF TIME; Label: MTENTERTAINMENT
Air Date: 
March 24, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives