3/10/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Trần Thái Hòa - Cô Hàng Nước (Nhạc: Vũ Minh)
Album: CHÂN DUNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM; Label: THÚY NGA
Hồ Lệ Thu - Thương Đời Hoa (Nhạc: Lê Đình)
Album: CHÂN DUNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM; Label: THÚY NGA
Thế Sơn, Trịnh Lam & Mai Tiến Dũng - Cô Thắm Về Làng (Nhạc: Giao Tiên)
Album: CHÂN DUNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM; Label: THÚY NGA
Bảo Hân, Tú Quyên & Như Loan - Em Ghen (Nhạc và Lời: Trịnh Lam)
Album: CHÂN DUNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM; Label: THÚY NGA
Don Hồ & Thanh Hà - Trắng (Nhạc: Trần Quảng Nam)
Album: TOP HITS 54; Label: THÚY NGA
Thu Phương - Trăng Dưới Chân Mình (Nhạc: Trần Lê Quỳnh)
Album: TOP HITS 54; Label: THÚY NGA
Nguyên Khang, Quốc Khanh, Đoàn Phi & Mai Thanh Sơn - LK: PHượng Hoàng (Nhạc: Lê Hựu Hà)
Album: PHƯỢNG HOÀNG; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Air Date: 
March 10, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives