1/27/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Tấn Minh - Nghìn Trùng Xa Cách (Nhạc và Lời: Phạm Duy)
Album: YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG; Label: PNFILM
Hợp Ca ASIA - Xuân Ca (Nhạc và Lời: Phạm Duy)
Album: MÙA XUÂN ĐÓ CÓ EM; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Thế Sơn - Phiên Gác Đêm Xuân (Nhạc và Lời: Nguyễn Văn Đông)
Album: XUÂN HỢP MẶT; Label: THÚY NGA
Lê Diển Đức - Journalist
Topics: Top ten events in 2012
Air Date: 
January 27, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives