1/20/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Hà Thanh - Hoa Xuân (Nhạc và Lời: Phạm Duy)
Album: BẾN XUÂN; Label: THÚY NGA
Quang Lê - Xuân Này Con Không Về (Nhạc: Trịnh Lâm Ngân)
Album: BẾN XUÂN; Label: THÚY NGA
Phong Lê - Tết Việt Nam
Album: Tết Việt Nam; Label: Self Produced
Như Quỳnh, Thế Sơn, Mạnh Quỳnh & Phi Nhung - LK: Xuân Này Con Không Về (Nhạc: Trịnh Lâm Ngân)
Album: BÀI CA TẾT CHO EM; Label: THÚY NGA
Như Quỳnh & Thế Sơn - Mùa Xuân Đầu Tiên (Nhạc: Tuấn Khanh)
Album: BÀI CA TẾT CHO EM; Label: THÚY NGA
Air Date: 
January 20, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives