1/13/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Đan Nguyên - Việt Nam Tôi Đâu (Nhạc: Việt Khang)
Album: KỶ NIỆM 32 NĂM; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Hợp Ca ASIA - Triệu Con Tim (Nhạc: Trúc Hồ)
Album: KỶ NIỆM 32 NĂM; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Diễm Liên - Xuân Vui Ca (Nhạc: Văn Phụng)
Album: NGÀY NÀO EM ĐI LẤY CHỒNG; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Thiên Kim - Mộng Ban Đầu (Nhạc: Hoàng Trọng)
Album: NGÀY NÀO EM ĐI LẤY CHỒNG; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Ánh Minh & Đoàn Phi - Bước Tình Hồng / Qua Cầu Gió Bay
Album: NGÀY NÀO EM ĐI LẤY CHỒNG; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Lâm Nhật Tiến - Bên Kia Bờ Đại Dương (Nhạc: Trúc Hồ)
Album: BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Dương Triệu Vũ - Bên Em Mùa Xuân (Nhạc: Hoài An)
Album: CHÚC XUÂN; Label: TIENG HAT VIET
Thanh Hà - Mộng Chiều Xuân (Nhạc: Ngọc Bích)
Album: MỘNG CHIỀU XUÂN; Label: THÚY NGA
Air Date: 
January 13, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives