1/6/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Đức Tuấn - Tình Tự Mùa Xuân (Nhạc: Từ Công Phụng)
Album: LỜI TÔI RU NHƯ MƠ; Label: TUAN TRINH PRODUCTION
Ngọc Anh - Thiên Đường Ái Ân (Nhạc: Lam Phương)
Album: ĐÊM HUYỀN DIỆU; Label: THÚY NGA
Quang Dũng - Tình Câm (Nhạc: Phạm Duy)
Album: YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG; Label: PNFILM
Ngọc Anh - Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng (Nhạc: Hoàng Thi Thơ)
Album: ĐÊM HUYỀN DIỆU; Label: THÚY NGA
Hồ Trung Dũng - Gõ Cửa Thiên Đường (Nhạc: Võ Thiện Thanh)
Album: GÕ CỬA THIÊN ĐƯỜNG; Label: VIET TAN
Ngọc Anh - Dừng Bước Giang Hồ (Nhạc: Hoàng Trọng)
Album: ĐÊM HUYỀN DIỆU; Label: THÚY NGA
Ngọc Anh - Có Nhớ Đêm Nào (Nhạc: Khánh Băng)
Album: ĐÊM HUYỀN DIỆU; Label: THÚY NGA
Air Date: 
January 6, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives