11/25/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
DIHAVINA - Này Người Anh Em (Nhạc: Trần Lê Quỳnh)
Album: TUỔi TRẺ YÊU NƯỚC; Label: TUỔi TRẺ YÊU NƯỚC
Phạm Thanh Thảo - Để Một Thời Ta Đã Yêu (Nhạc: Thái Thịnh)
Album: BỜ VAI EM CHỜ; Label: BẾN THÀNH
Quang Dũng - Tình Câm (Nhạc: Phạm Duy)
Album: YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG; Label: PNFILM
Thu Phương - Nhớ Mùa Thu Hà Nội (Nhạc: Trịnh Công Sơn)
Album: HÀ NỘI VÀ TÔI; Label: D&D ENTERTAINMENT
Cao Thái Sơn - Mình Hãy Chia Tay Em Nhé (Hoàng Bảo Nam)
Album: ĐIỀU NGỌT NGÀO NHẤT; Label: DIHAVINA
Dương Triệu Vũ - Yêu Mãi Yêu
Album: CÒN MÃI NỒNG NÀN; Label: DIHAVINA
Hiền Thục - Em Yêu, Em Mãi Yêu (Nhạc: Nguyễn Hoàng Duy)
Album: 3:15PM; Label: DIHAVINA
Hiền Thục - Mất (Nhạc: Lương Ngọc Quý)
Album: 3:15PM; Label: DIHAVINA
Air Date: 
November 25, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives