10/28/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Thế Sơn - Việt Nam Tôi Đâu (Nhạc: Việt Khang)
Album: TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC; Label: TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC
Quang Dũng - Tình Câm (Thơ: Hoàng Cầm, Nhạc: Phạm Duy)
Album: YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG; Label: PNFILM
Thái Hiền & Tuấn Ngọc - Mùa Thu Mây Ngàn (Nhạc: Từ Công Phụng)
Album: TÌNH KHÚC TỪ CÔNG PHỤNG; Label: THÚY NGA
Hợp Ca - Triệu Con Tim (Nhạc: Trúc Hồ)
Album: TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC; Label: TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC
Former Vietnamese veteran: Nguyễn Tư-Cao - Book translator
Topics: Kontum The Battle To Save South Vietnam by Thomas P. McKenna
Air Date: 
October 28, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives