10/14/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Hồ Trung Dũng - Gõ Cửa Thiên Đường (Nhạc: Võ Thiện Thanh)
Album: GÕ CỬA THIÊN ĐƯỜNG; Label: VIẾT TÂN
Kim Anh & Doanh Doanh - Mùa Thu Lá Bay (Nhạc Hoa lời Việt: Nam Lộc)
Album: CHUYỆN TÌNH NGƯỜI ĐAN ÁO; Label: ASIA ENTERTAINTMENT
Thu Phương - Ngàn Thu Áo Tím (Nhạc: Hoàng Trọng)
Album: EM RA ĐI MÙA THU; Label: D&D ENTERTAINTMENT
Trần Thái Hòa - Những Mùa Thu Qua (Nhạc: Trường Sa)
Album: THU VỀ TRONG MẮT EM; Label: THÚY NGA
Ý Lan - Mùa Thu Paris (Nhạc: Phạm Duy)
Album: ĐỪNG LẤY TÔI NHÉ; Label: Ý LAN PRODUCTIONS
Dung Phạm - Healthcare Program Manager From Vietnamese Social Services of Minnesota
Topics: Healthcare Insurance
Air Date: 
October 14, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives