6/3/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Việt Khang, Lê Quốc Tuấn & Hợp Ca ASIA - Anh Là Ai (Nhạc: Việt Khang)
Album: ANH LÀ AI; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Hợp Ca ASIA - Nhân Danh Việt Nam
Album: ANH LÀ AI; Label: ASIA ENTERTAINMENT
Huỳnh Gia Tuấn - Chuyện 3 Người (Nhạc: Quốc Dũng)
Album: HƯƠNG KỶ NIỆM; Label: THÚY NGA
Như Quỳnh & Huỳnh Gia Tuấn - LK: Mấy Độ Thu Về (Nhạc: Minh Kỳ) / Chiều Hành Quân (Nhạc: Lam Phương)
Album: HƯƠNG KỶ NIỆM; Label: THÚY NGA
Như Quỳnh - Khi Đã Yêu (Nhạc: Phượng Linh)
Album: PHƯỢNG BUỒN; Label: THÚY NGA
Mai Thiên Vân - Chiều Làng Em (Nhạc: Trúc Phương)
Album: PHƯỢNG BUỒN; Label: THÚY NGA
Như Quỳnh & Mạnh Quỳnh - Phượng Buồn (Nhạc: Song Ngọc)
Album: PHƯỢNG BUỒN; Label: THÚY NGA
Mai Thiên Vân - Đàn Tôi Yêu Một Tiếng Ca (Nhạc: Hoàng Lan)
Album: BAO GIỜ EM LẤY CHỒNG; Label: THÚY NGA
Mai Thiên Vân - Tâm Sự Ngày Chúa Nhật (Nhạc: Lê Đình)
Album: BAO GIỜ EM LẤY CHỒNG; Label: THÚY NGA
Air Date: 
June 3, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives