2/26/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Việt Khang - Anh Là Ai? (Nhạc: Việt Khang)
Album: unknown; Label: unknown
Việt Khang - Việt Nam Tôi Đâu (Nhạc và Lời: Việt Khang)
Album: unknown; Label: unknown
Mai Tiến Dũng & Tóc Tiên - Angel (Nhạc: Hoài An)
Album: TOP HITS 50; Label: Thúy Nga
Khánh Ly & Elvis Phương - Niệm Khúc Cuối (Nhạc: Ngô Thụy Miên)
Album: NHƯ CHIẾC QUE DIÊM; Label: Thúy Nga
Kỳ Phương Uyên & Lương Tùng Quang - Hởi Người, Hởi Tình (Nhạc: Hoài An)
Album: TOP HITS 50; Label: Thúy Nga
Khánh Ly & Nguyễn Ngọc Ngạn - Về Đây Nghe Em (Nhạc: Trần Quang Lộc)
Album: TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI; Label: Thúy Nga
Hồ Lệ Thu - Chén Đắng (Nhạc: Trương Lê Sơn)
Album: TOP HITS 48; Label: Thúy Nga
Ngọc Liên - Về Lại Phố Xưa (Nhạc: Phú Quang)
Album: TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI; Label: Thúy Nga
Air Date: 
February 26, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives