2/12/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Việt Khang - Anh Là Ai (Nhạc: Việt Khang)
Album: unknown; Label: selfproduc
Việt Khang - Việt Nam Tôi Đâu (Nhạc & Lời: Việt Khang)
Album: unknow; Label: selfproduce
Ý Lan - Hảy Cứ Là Tình Nhân (Nhạc: Tú Minh)
Album: NHƯ CHIẾC QUE DIÊM; Label: Thúy Nga
Mai Thanh Sơn - Bài Valentine Cho Em
Album: GIẢI SÁNG TÁC 2011; Label: Asia Entertainment
Thu Phương - Valentine
Album: THỜI GIAN ƠI; Label: Thúy Nga
Air Date: 
February 12, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives