2/5/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Việt Khang - Việt Nam Tôi Đâu? (Nhạc & Lời: Việt Khang)
Album: online; Label: unknown
Đan Nguyên - Anh Là Ai (Nhạc & Lời: Việt Khang)
Album: unknown; Label: Asia Entertainment
Ánh Minh & Quốc Khanh - Kim (Nhạc: Y Vân)
Album: CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI; Label: Asia Entertainment
Khánh Ly & Nguyễn Ngọc Ngạn - Về Đây Nghe Em (Nhạc: Trần Quang Lộc)
Album: TOP HITS 49; Label: Thúy Nga
Ngọc Liên - Về Lại Phố Xưa (Nhạc: Phú Quang)
Album: TOP HITS 49; Label: Thúy Nga
Diểm Liên - Chấp Nhận (Nhạc: Anh Bằng)
Album: THE BEST OF NGUYÊN KHANG & DIỂM LIÊN; Label: Asia Entertainment
Thanh Hà & Thế Sơn - Tình Đầu Tình Cuối (Nhạc: Trần Thiện Thanh)
Album: TOP HITS 49; Label: Thúy Nga
Bằng Kiều - Bài Không Tên Số 7 (Nhạc: Vũ Thành An)
Album: TÌNH KHÚC VŨ THÀNH AN; Label: Thúy Nga
Nguyên Khang - Dòng Đời (Nhạc ngoại quốc, Lời Việt: Nam Lộc)
Album: THE BEST OF NGUYÊN KHANG & DIỂM LIÊN; Label: Asia Entertainment
Air Date: 
February 5, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives