1/29/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Hợp Ca - Xuân Ca (Nhạc: Phạm Duy)
Album: MÙA XUÂN ĐÓ CÓ EM; Label: Asia Entertainment
Băng Tâm - Ngày Đầu Một Năm (Nhạc: Anh Chương)
Album: MÙA XUÂN ĐÓ CÓ EM; Label: Asia Entertainment
Hợp Ca - Ly Rược Mừng (Nhạc: Phạm Đình Chương)
Album: CHÚC XUÂN; Label: Thúy Nga
Quang Lê - Bài Ca Tết Cho Em (Nhạc: Quốc Dũng)
Album: BÀI CA TẾT CHO EM; Label: Thúy Nga
Trần Thái Hòa - Nhớ Một Chiều Xuân (Nhạc: Nguyễn Văn Đông)
Album: RƯỚC XUÂN VỀ NHÀ; Label: Thúy Nga
Tóc Tiên, Quỳnh Vi, Nguyệt Ánh, Hương Giang - Ngày Tết Việt Nam (Nhạc: Hoài An)
Album: XUÂN VỚI ĐỜI SỐNG MỚI; Label: Thúy Nga
Lương Tùng Quang, Bằng Kiều, Vân Quỳnh - Chào Mùa Xuân Mới (Nhạc: Hữu Xuân)
Album: CHÚC XUÂN; Label: Thúy Nga
Như Quỳnh & Thế Sơn - Mùa Xuân Đầu Tiên (Nhạc: Tuấn Khanh)
Album: BÀI CA TẾT CHO EM; Label: Thúy Nga
Air Date: 
January 29, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives