1/1/2012 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Như Loan - Màu Xanh Tình Yêu (Nhạc: Sỹ Đan)
Album: THE BEST OF NHƯ LOAN; Label: Thúy Nga
Lê Dien Duc - Radio Free Asia Blogger
Topics: Viet Nam Year 2011 and 2012
Air Date: 
January 1, 2012

Vietnam-Minnesota Radio Archives