12/25/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Chí Thiện & Hòa Mi - Jingle Bell
Album: MÙA GIÁNG SINH; Label: NHAC VIET COLLECTION
Cẩm Vân & Khắc Triệu - Hang Bê Lem (Nhạc: Hải Linh)
Album: MÙA GIÁNG SINH; Label: NHAC VIET COLLECTION
Nguyên Khang - The Christmas Song
Album: TÀ ÁO ĐÊM NOEL; Label: Asia Entertainment
Elvis Phương - Đêm Thánh Vô Cùng
Album: JINGLE BELL; Label: NHAC VIET COLLECTION
Đình Nguyên - Bài Thánh Ca Buồn (Nhạc: Nguyễn Vũ)
Album: ĐÊM MƠ MÙA ĐÔNG; Label: TUAN TRINH PRODUCTIONS
Như Quỳnh & Thái Châu - Đêm Kỷ Niệm (Nhạc: Nguyễn Vũ)
Album: GIÁNG SINH KỶ NIỆM; Label: NHAC VIET COLLECTION
Hồ Lệ Thu - Giáng Sinh Kỷ Niệm (Nhạc: Phạm Thị Ngọc Liên)
Album: NHỚ GIÁNG SINH XƯA; Label: Thúy Nga
Air Date: 
December 25, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives